QUÈ ÉS L'AMPA

L'AMPA ( Associació de Mares i Pares d'Alumnes) és una organització sense

ànim de lucre que agrupa a mares i pares de l'escola i la seva finalitat

és la defensa d'un millor centre, una major educació pels nostres

fills i filles i estar units per sol·licitar els drets de l'escola pública,

davant les diferents administracions.L'Ampa és la interlocutora

per tractar temes que afectena tot el col·lectiu de les famílies,transmeten

les opinions i les reflexions de les mares i pares sobre temes educatius

i del funcionament quotidià.Participa en la pressa de decisions de

l'escola amb un representant al Consell Escolar del Centre.

Està reconeguda legalment en el registre d'associacions

i les seves funcions estanregulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

La junta directiva s'escull democràticament a l'Assemblea General

i fa una labor voluntària i desinteressada amb la que tots ens beneficiem.

 

___________________________________________

QUÈ FA L'AMPA

- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

- AJUTS ECONÒMICS A L'ESCOLA

- AJUTS ECONÒMICS A LES AULES

- ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

- ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

- CASAL D'ESTIU

- FESTA FI DE CURS

- GESTIONAR MENJADOR

- HORA MATINERA

- MONITORATGE MIGDIA

-OLIMPÍADES ESCOLARS

-PANYOLETES PER LES EXCURSIONS

-PARCS DE NADAL I SETMANA SANTA

- 10% DTE. COLÒNIES

- VENDA LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR

 

GRÀCIES A LA QUOTA FEM..

 

Tots aquests serveis  que ens serveixen per a fer possible, millora i complementar els recursos humans i materials necessaris per a l'escola, sempre d'acord amb la línia pedagògica del centre.

Per tot això i molt més és important ser de L'AMPA

___________________________________________

ESTATUTS

________________________

MEMBRES DE L'AMPA

 

________________________